Ceny prorektorky za excelentní výsledky v doktorském studiu za rok 2020/2021

Cena prorektorky za excelentní výsledky v doktorském studiu, součást tzv. Posílení oceňování excelentních studijních výsledků doktorandů, si klade za cíl podpořit školitele a jejich studenty ve včasném dokončování doktorského studia a zároveň oceňuje vynikající vědecké výsledky. Vyznamenáno bylo celkem 40 absolventů napříč Masarykovou univerzitou, z oboru Molekulární a buněčná biologie a genetika byl oceněn Mgr. Pavol Bárdy, Ph.D., který svou práci zpracoval pod vedením doc. RNDr. Romana Pantůčka, Ph.D. z Odd. genetiky a molekulární biologie.

15. 12. 2021

Mgr. Pavol Bárdy, Ph.D. ve své disertační práci Strukturní studie a aplikace bičíkatých fágů shrnul své studium bakteriofágů a fágům-podobných částic, které představují významnou hybnou sílu bakteriální evoluce a podílejí se na přenosu genů virulence i antibiotické rezistence. V rámci jeho disertační práce se podařilo vylepšit metodu genomového inženýrství stafylokokových fágů. Takto upravené fágy mohou být použity pro studium interakce fágů s patogeny rodu Staphylococcus. Pomocí kryo-elektronové mikroskopie byla dále určena struktura gene transfer agent částice - částice zodpovědné za vysokofrekvenční přenos genů v prostředí. Dosažené výsledky pomohly pochopit její evoluční původ a mechanizmus funkce. Výsledky Pavola Bárdyho jsou podkladem a inspirací pro další výzkum aplikace této částice v genovém inženýrství.

Srdečně gratulujeme!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info