Zlaté medaile ke 100. výročí založení PřF MU

Loni oslavila Přírodovědecká fakulta MU 100. výročí své existence. Při příležitosti tohoto jubilea byly významným osobnostem, které jsou nerozlučně spjaty s historií PřF, uděleny pamětní zlaté medaile.

1. 12. 2021

K předání ocenění došlo kvůli loňské epidemické situaci bohužel až letos, a to v pátek 19. 11. 2021 v prostorách refektáře Mendelova muzea na Mendlově náměstí. Z Ústavu experimentální biologie byli vyznamenáni prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (Oddělení genetiky a molekulární biologie), prof. RNDr. Jan Gloser, CSc. (Oddělení experimentální biologie rostlin), prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc. (Oddělení genetiky a molekulární bioloogie) a prof. RNDr. Vladimír Šimek, CSc. (Oddělení fyziologie a imunologie živočichů).

Prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. je v současnosti vedoucím Oddělení genetiky a molekulární biologie i Laboratoře molekulární diagnostiky mikroorganismů. Patří k předním českým molekulárním biologům a genetikům, speciálně v oblasti genetiky bakterií a bakteriálních virů. Od roku 2001 pak působí na Masarykově univerzitě jako odborný poradce pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy. Svou dlouholetou a úspěšnou vědeckou i akademickou činností se na naší fakultě významně zasloužil o rozvoj oboru molekulární biologie.

Prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc. je nyní emeritní profesorkou genetiky na Ústavu experimentální biologie, téměř 20 let také základní kurz genetiky přednášela. Byla překladatelkou a redaktorkou českého překladu obsáhlé učebnice Genetiky (2009, 2017). Věnuje se historii genetiky a je respektovanou expertkou na odkaz Gregora Johanna Mendela. O rozvoj fakulty se zasloužila jako proděkanka, vedoucí katedry genetiky a molekulární biologie, vedoucí pracoviště výzkumu genomu a krátce také jako vedoucí katedry mikrobiologie. Významně se zasloužila o rozvoj oboru genetiky.

K získání zlatých medailí srdečně gratulujeme!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info