Pro studenty

Informace k ukončení studia

SZZ LGMD Bakalářské studium

Obhajoby Bc. prací

Termín konání: 

Seminární místnost: 

Rozpis obhajob

Pokyny: Ústní obhajoba BP bez použití powerpointové prezentace v délce cca 6 min + zodpovězení otázek oponenta a diskuze s členy komise.

Písemná část SZZ

Termín konání: 

Seminární místnost: 

Předměty státní závěrečné zkoušky: Lékařská biologie, Genetika a molekulární biologie

Další informace k SZZ ZDE

SZZ LGMD Magisterské studium

Obhajoby DP prací

Termín konání: 

Místnost: 

Rozpis obhajob

Pokyny: Ústní obhajoba DP za použití powerpointové prezentace v délce cca 10 min + cca 10-15 minut zodpovězení otázek oponenta a diskuze s členy komise.

Ústní závěrečné zkoušky

Termín konání: 

Místnost: 

Rozpis SZZ

Předměty státní závěrečné zkoušky:  Lékařská genetika a molekulární biologie člověka, Molekulární diagnostika v klinické praxi

Další informace k SZZ ZDE

 

Obhajoby a ústní zkoušení proběhnou prezenční formou. 

SZZ BIMG/MBG Bakalářské studium

Obhajoby Bc. prací

Termín konání: 

Místnost: 

Rozpis obhajob

Pokyny: Ústní obhajoba BP bez použití powerpointové prezentace v délce cca 6 min + zodpovězení otázek oponenta a diskuze s členy komise.

Písemná část SZZ

Termín konání: 

Místnost: Rozdělení uchazečů do jednotlivých poslucháren abecedně dle příjmení:

Předměty státní závěrečné zkoušky

Program B-EXB BIMG: Obecná genetika, Molekulární biologie

Program B-EMB MBG: Experimentální a molekulární biologie, Molekulární biologie a genetika

Další informace k SZZ ZDE

Složení komise
 • Složení komisí pro obhajoby

  Komise 1 (UKB A11/333):
  prof. Řepková (předsedkyně)
  doc. Růžičková
  Dr. Vallová

  Komise 2 (UKB B13/332):
  prof. Veselská (předsedkyně)
  doc. Neradil
  Dr. Chlapek

  Komise 3 (UKB E25/209):
  doc. Pantůček (předseda)
  Dr. Lízal
  Dr. Mašlaňová
 • Předměty zkoušky

  Program B-EXB BIMG: Obecná genetika, Molekulární biologie
  Program B-EMB MBG: Experimentální a molekulární biologie, Molekulární biologie a genetika

SZZ MBG Magisterské studium

Obhajoby DP prací

Termín konání: 

Místnost: 

Rozpis obhajob

Pokyny: Ústní obhajoba DP za použití powerpointové prezentace v délce cca 10 min + cca 10-15 minut zodpovězení otázek oponenta a diskuze s členy komise.

Ústní závěrečné zkoušky

Termín konání: 

Místnost: 

Rozpis SZZ

Předměty státní závěrečné zkoušky: Molekulární a buněčná biologie, Speciální genetika, Genové inženýrství a genomika

Další informace k SZZ ZDE

Složení komise

prof. RNDr, Jiří Doškař, CSc., předseda

doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.- alternující předseda
prof. RNDr, Jan Šmarda, CSc. – alternující předseda

prof. RNDr. Jana Řepková, CSc.
prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc.

doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.

doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc..
doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.

RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D.

prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. – BFÚ AV ČR
prof. RNDr. et MVDr. Petr Hořín, CSc. – VU Brno

Pokyny ke státní závěrečné zkoušce

Molekulární biologie a genetika

Pro agendu bakalářských prací
prof. RNDr. Jana Řepková, CSc.
telefon: 549 49 6895
e‑mail:
Pro agendu diplomových prací
doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.
telefon: 549 49 6827
e‑mail:

Lékařská genetika a molekulární diagnostika

Pro agendu bakalářských i diplomových prací
RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D.
telefon: 549 49 5446
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info