Pro studenty

SZZ LGMD Bakalářské studium

Obhajoby Bc. prací

Termín konání: 17.6. 2022 a 20.6.2022

Seminární místnost: C13/332

Rozpis obhajob

Pokyny: Ústní obhajoba BP bez použití powerpointové prezentace v délce cca 6 min + zodpovězení otázek oponenta a diskuze s členy komise.

Písemná část SZZ

Termín konání: 21.6.2022 
9:30-10:00  Registrace, 
10:00-11:30 Psaní písemek.

Seminární místnost:B11/306

Předměty státní závěrečné zkoušky: Lékařská biologie, Genetika a molekulární biologie

Další informace k SZZ ZDE

SZZ LGMD Magisterské studium

Obhajoby DP prací

Termín konání: 23.-24.6.2022

Místnost: C13/332

Rozpis obhajob

Pokyny: Ústní obhajoba DP za použití powerpointové prezentace v délce cca 10 min + cca 10-15 minut zodpovězení otázek oponenta a diskuze s členy komise.

Ústní závěrečné zkoušky

Termín konání: 27.-28.6.2022

Místnost: C13/332

Rozpis SZZ

Předměty státní závěrečné zkoušky:  Lékařská genetika a molekulární biologie člověka, Molekulární diagnostika v klinické praxi

Další informace k SZZ ZDE

SZZ BIMG/MBG Bakalářské studium
Obhajoby Bc. prací

Termín konání: 13.6.2022

Místnost: C13/332, B11/333, A25  

Rozpis obhajob

Pokyny: Ústní obhajoba BP s použitím powerpointové prezentace v délce cca 10 min + zodpovězení otázek oponenta a diskuze s členy komise.

Písemná část SZZ

 

Termín konání: 22.6.2022

8:30-9:00 Registrace

9:00 Písemka 1 (obecná)

10:00-10:30 Registrace

10:30 Písemka 2 (specializační)

 

Místnost: B11/132

 

Předměty státní závěrečné zkoušky

Program B-EXB BIMG: Obecná genetika, Molekulární biologie

Program B-EMB MBG: Experimentální a molekulární biologie, Molekulární biologie a genetika

Další informace k SZZ ZDE

Složení komise

Složení komise pro písemnou zkoušku:

Doc. Pantůček (předseda), dr. Lízal, doc. Beneš

Složení komise pro obhajoby:

doc. Řepková (předsedkyně), doc. Pantůček, doc. Beneš, Dr. Mašlaňová

SZZ MBG Magisterské studium
Obhajoby DP prací

Termín konání: 8.-9.6.2022

Místnost: C13/332, E25

Rozpis obhajob

Pokyny: Ústní obhajoba DP za použití powerpointové prezentace v délce cca 10 min + cca 10-15 minut zodpovězení otázek oponenta a diskuze s členy komise.

Ústní závěrečné zkoušky

Termín konání: 15.-16.6.2022

Místnost: C13/332, E25

Rozpis SZZ

Předměty státní závěrečné zkoušky: Molekulární a buněčná biologie, Speciální genetika, Genové inženýrství a genomika

Další informace k SZZ ZDE

Složení komise

prof. RNDr, Jiří Doškař, CSc., předseda

doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.- alternující předseda
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. – alternující předseda

prof. RNDr. Jana Řepková, CSc.

doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.

Mgr. Ivana Mašlaňová, PhD.

doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.

Mgr. Tibor Botka, Ph.D.

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.

RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D.

prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. – BFÚ AV ČR

prof. RNDr. et MVDr. Petr Hořín, CSc. – VU Brno

Pokyny ke státní závěrečné zkoušce

Upozornění: Při obhajobách bakalářských a diplomových prací je vyžadováno doložení jednoho tištěného výtisku práce pro potřeby komise pro SZZ.
Studenti odevzdají vytištěnou práci v den obhajob předsedovi komise pro SZZ. Na způsob vazby výtisku nejsou stanoveny žádné požadavky.

Kontaktní osoby

Molekulární biologie a genetika

Pro agendu bakalářských prací
prof. RNDr. Jana Řepková, CSc.
telefon: 549 49 6895
e‑mail:
Pro agendu diplomových prací
RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D.
telefon: 549 49 5446
e‑mail:

Lékařská genetika a molekulární diagnostika

Pro agendu bakalářských i diplomových prací
RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D.
telefon: 549 49 5446
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info