Pro studenty

Informace k ukončení studia

Harmonogram odevzdáváni závěrečných prací

SZZ LGMD Bakalářské studium

Obhajoby Bc. prací

Termín konání: 6.2.2023, 9:00

Seminární místnost: C13/332

Zařazení studenti: Markéta Hrbáčková

Pokyny: Ústní obhajoba BP bez použití powerpointové prezentace v délce cca 6 min + zodpovězení otázek oponenta a diskuze s členy komise.

Písemná část SZZ

Termín konání: 6.2.2023

Seminární místnost: C13/332

 

Předměty státní závěrečné zkoušky: Lékařská biologie, Genetika a molekulární biologie

Další informace k SZZ ZDE

SZZ BIMG/MBG Bakalářské studium

Obhajoby Bc. prací

Termín konání: 6.2.2023, 9:00

Místnost: C13/332

Zařazení studenti: Veronika Kašová, Dominika Vojtechová, Maxim Žilinec

Pokyny: Ústní obhajoba BP s použitím powerpointové prezentace v délce cca 10 min + zodpovězení otázek oponenta a diskuze s členy komise.

Písemná část SZZ

Termín konání: 6.2.2023

Místnost: C13/332

 

Předměty státní závěrečné zkoušky

Program B-EXB BIMG: Obecná genetika, Molekulární biologie

Program B-EMB MBG: Experimentální a molekulární biologie, Molekulární biologie a genetika

Další informace k SZZ ZDE

Složení komise

Složení komise pro písemnou zkoušku:

Doc. Pantůček (předseda), dr. Lízal, doc. Beneš

Složení komise pro obhajoby:

doc. Řepková (předsedkyně), doc. Pantůček, doc. Beneš, Dr. Mašlaňová

Pokyny ke státní závěrečné zkoušce

Upozornění: Při obhajobách bakalářských prací je vyžadováno doložení jednoho tištěného výtisku práce pro potřeby komise pro SZZ.
Studenti odevzdají vytištěnou práci v den obhajob předsedovi komise pro SZZ. Na způsob vazby výtisku nejsou stanoveny žádné požadavky.

Kontaktní osoby

Lékařská genetika a molekulární diagnostika

RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D.
telefon: 549 49 5446
e‑mail:

Molekulární biologie a genetika

prof. RNDr. Jana Řepková, CSc.
telefon: 549 49 6895
e‑mail:

Proděkan pro pregraduální studium

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info