Pro studenty

Informace k ukončení studia

Harmonogram odevzdáváni závěrečných prací

SZZ LGMD Bakalářské studium

Obhajoby Bc. prací

Termín konání: 16. a 19.6.2023

Seminární místnost: C13/332

Rozpis obhajob

Pokyny: Ústní obhajoba BP s použitím powerpointové prezentace v délce 8-10 min + zodpovězení otázek oponenta a diskuze s členy komise.

Písemná část SZZ

Termín konání: 21.6.2023

9:30-10:00 Registrace

10:00-11:30 Písemky PŘ/SZ 

Seminární místnost: B11/306 

Zařazeni studenti: Bajusová, Erika, Baštová, Markéta, Čížková, Eliška, Jochmanová, Ema, Kalovská, Magdaléna, Krausová, Lucie,  Kubová, Karolina,  Kundera, Vojtěch, Luzarová, Hana,  Magerová, Kateřina,  Miavcová, Markéta, Pechancová, Kateřina,  Sládek, Šimon, Šilarová, Ivana, Vačkář, Martin,  Vaňková, Tereza,  Vyhnálková, Lucie

Předměty státní závěrečné zkoušky: Lékařská biologie, Genetika a molekulární biologie

Další informace k SZZ ZDE

SZZ BIMG/MBG Bakalářské studium

Obhajoby Bc. prací

Termín konání: 14.6.2023

Místnost: C13/322, E25/209, D36/308

Rozpis obhajob 

Pokyny: Ústní obhajoba BP s použitím powerpointové prezentace v délce cca 10 min + zodpovězení otázek oponenta a diskuze s členy komise.

Písemná část SZZ

Termín konání: 20.6.2023

8:30-9:00 B11/132 Registrace PŘ/SZZ EMB
9:00-10:00 B11/132 Písemka obecná - písemka z Experimentální a molekulární biologie

10:00-10:30 B11/132 Registrace PŘ/SZZ MBG
10:30-11:30 B11/132 Písemka specializační - písemka z Molekulární biologie a genetiky

Předměty státní závěrečné zkoušky

Program B-EXB BIMG: Obecná genetika, Molekulární biologie

Program B-EMB MBG: Experimentální a molekulární biologie, Molekulární biologie a genetika

Další informace k SZZ ZDE

Složení komise

Předsedkyně
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.

Předsedové subkomisí
prof. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.
prof. RNDr. Jana Řepková, CSc.
doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.

Členové
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
RNDr. Jan Škoda, Ph.D.
RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D.
Mgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D.
Mgr. Tibor Botka, Ph.D.
Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.
RNDr. Petr Chlapek, DiS., Ph.D.
Mgr. Jarmila Navrátilová, Ph.D.

SZZ HUBI Bakalářské studium

Obhajoby Bc. prací

Termín konání: 16.6.2023

Místnost: D36/347

Zařazení studenti: Holubová, Kateřina, Kocourková, Karolína, Smýkalová, Katka, Vacenovská, Kateřina,  Vlčková, Klára

Pokyny: Ústní obhajoba BP s použitím powerpointové prezentace v délce cca 10 min + zodpovězení otázek oponenta a diskuze s členy komise.

Písemná část SZZ

Termín konání: 20.6.2023

Místnost: 

Předměty státní závěrečné zkoušky

Program B-EXB HUBI: Experimentální a molekulární biologie, Biologie člověka

Další informace k SZZ ZDE

Složení komise
Předseda
Interní členové
Externí členové

Pokyny ke státní závěrečné zkoušce

Upozornění: Při obhajobách bakalářských prací je vyžadováno doložení jednoho tištěného výtisku práce pro potřeby komise pro SZZ.
Studenti odevzdají vytištěnou práci v den obhajob předsedovi komise pro SZZ. Na způsob vazby výtisku nejsou stanoveny žádné požadavky.

Kontaktní osoby

Lékařská genetika a molekulární diagnostika

RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D.
telefon: 549 49 5446
e‑mail:

Molekulární biologie a genetika

prof. RNDr. Jana Řepková, CSc.
telefon: 549 49 6895
e‑mail:

Biologie člověka

doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
telefon: 549 49 3800
e‑mail:

Proděkan pro pregraduální studium

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info