Pro studenty

Informace k ukončení studia

Harmonogram odevzdáváni závěrečných prací

SZZ LGMD Magisterské studium

Obhajoby DP prací

Termín konání: 19. a 20.6.2024

Místnost: 

Pokyny: Ústní obhajoba DP za použití powerpointové prezentace v délce cca 10 min + cca 10-15 minut zodpovězení otázek oponenta a diskuze s členy komise.

Ústní závěrečné zkoušky

Termín konání: 24. a 25.6. 2024

Místnost: 

Předměty státní závěrečné zkoušky:  Lékařská genetika a molekulární biologie člověka, Molekulární diagnostika v klinické praxi

 

Zařazení studenti

 

Další informace k SZZ ZDE

SZZ MBG Magisterské studium

Obhajoby DP prací

Termín konání: 6. a 7. 6. 2024

Místnost:  

Pokyny: Ústní obhajoba DP za použití powerpointové prezentace v délce cca 10 min + cca 10-15 minut zodpovězení otázek oponenta a diskuze s členy komise.

Ústní závěrečné zkoušky

Termín konání: 10. a 11.6.2024

Místnost: 

Předměty státní závěrečné zkoušky: Molekulární a buněčná biologie, Speciální genetika, Genové inženýrství a genomika

Zařazení studenti:

Další informace k SZZ ZDE

Složení komise

prof. RNDr, Jiří Doškař, CSc., předseda

doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.- alternující předseda
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. – alternující předseda

doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.

Mgr. Tibor Botka, Ph.D.

Mgr. Lucia Knopfová, Ph.D.

Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

Mgr. Ivana Mašlaňová, PhD.

doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.

prof. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.

prof. RNDr. Jana Řepková, CSc.

RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D.

prof. RNDr. et MVDr. Petr Hořín, CSc. – VU Brno

Ing. Vojtěch Hudzieczek, Ph.D.

SZZ HUBI Magisterské studium

Obhajoby DP prací

Termín konání: 20.6.2024

Místnost: 

Pokyny: Ústní obhajoba DP za použití powerpointové prezentace v délce cca 10 min + cca 10-15 minut zodpovězení otázek oponenta a diskuze s členy komise.

Ústní závěrečné zkoušky

Termín konání: 21.6.2024

Místnost: 

Předměty státní závěrečné zkoušky: Molekulární a buněčná biologie, Speciální antropobiologie, Antropogenetika

 

Zařazení studenti:

 

Další informace k SZZ ZDE

Pokyny ke státní závěrečné zkoušce

Upozornění: Při obhajobách diplomových prací je vyžadováno doložení jednoho tištěného výtisku práce pro potřeby komise pro SZZ.
Studenti odevzdají vytištěnou práci v den obhajob předsedovi komise pro SZZ. Na způsob vazby výtisku nejsou stanoveny žádné požadavky.

Kontaktní osoby

Molekulární biologie a genetika

Biologie člověka

doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
telefon: 549 49 3800
e‑mail:

Lékařská genetika a molekulární diagnostika

RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D.
telefon: 549 49 5446
e‑mail:

Proděkan pro pregraduální studium

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info