Pro studenty

Informace k ukončení studia

Harmonogram odevzdáváni závěrečných prací

SZZ LGMD Magisterské studium

Obhajoby DP prací

Termín konání: 7.2.2023, 8.00

Místnost: C13/332

Rozpis obhajob

Pokyny: Ústní obhajoba DP za použití powerpointové prezentace v délce cca 10 min + cca 10-15 minut zodpovězení otázek oponenta a diskuze s členy komise.

Ústní závěrečné zkoušky

Termín konání: 9.2.2023, 9.00

Místnost: C13/332, 9,00

Zařazení studenti: Blahútová, Denisa

 

Předměty státní závěrečné zkoušky:  Lékařská genetika a molekulární biologie člověka, Molekulární diagnostika v klinické praxi

Další informace k SZZ ZDE

SZZ MBG Magisterské studium

Obhajoby DP prací

Termín konání: 7.2.2023, 8:00

Místnost: C13/332

Rozpis obhajob

Pokyny: Ústní obhajoba DP za použití powerpointové prezentace v délce cca 10 min + cca 10-15 minut zodpovězení otázek oponenta a diskuze s členy komise.

Ústní závěrečné zkoušky

Termín konání: 8.2.2023, 9:00

Místnost: C13/332

Zařazení studenti:  Hanulíková, Alžběta; Hemerová, Lenka; Juračka, Stanislav; Lamos, Marek; Mikulová, Adéla; Odehnalová, Klára; Pečta, Radek; Pifková, Lucie; Rovňáková, Kristína; Seitlová, Kateřina

Předměty státní závěrečné zkoušky: Molekulární a buněčná biologie, Speciální genetika, Genové inženýrství a genomika

Další informace k SZZ ZDE

Složení komise

prof. RNDr, Jiří Doškař, CSc., předseda

doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.- alternující předseda
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. – alternující předseda

prof. RNDr. Jana Řepková, CSc.

doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.

Mgr. Ivana Mašlaňová, PhD.

doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.

Mgr. Tibor Botka, Ph.D.

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.

RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D.

prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. – BFÚ AV ČR

prof. RNDr. et MVDr. Petr Hořín, CSc. – VU Brno

Pokyny ke státní závěrečné zkoušce

Upozornění: Při obhajobách diplomových prací je vyžadováno doložení jednoho tištěného výtisku práce pro potřeby komise pro SZZ.
Studenti odevzdají vytištěnou práci v den obhajob předsedovi komise pro SZZ. Na způsob vazby výtisku nejsou stanoveny žádné požadavky.

Kontaktní osoby

Molekulární biologie a genetika

RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D.
telefon: 549 49 5446
e‑mail:

Proděkan pro pregraduální studium

Lékařská genetika a molekulární diagnostika

RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D.
telefon: 549 49 5446
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info