Pro vedoucí a oponenty

Bakalářské studium

LGMD

Pokyny pro vypracování bakalářské práce - LGMD

Zásady pro zadávání a obhajoby bakalářských závěrečných prací – LGMD

Formulář - Posudek vedoucího bakalářské práce LGMD

Formulář (dokument) - Posudek vedoucího bakalářské práce LGMD

Formulář - Posudek oponenta bakalářské práce LGMD

 

Formulář (dokument) - Posudek oponenta bakalářské práce LGMD

 

MBG

Pokyny pro vypracování bakalářské práce - MBG

Zásady pro zadávání a obhajoby bakalářských závěrečných prací – MBG

Formulář - Posudek vedoucího rešeršní bakalářské práce MBG

Formulář - Posudek oponenta rešeršní bakalářské práce MBG

 

Formulář - Posudek vedoucího experimentální bakalářské práce MBG

Formulář - Posudek oponenta experimentální bakalářské práce MBG

 

 

HUBI

Zásady pro zadávání a obhajoby bakalářských závěrečných prací – HUBI

Formulář - Posudek vedoucího rešeršní bakalářské práce HUBI

Formulář - Posudek oponenta rešeršní bakalářské práce HUBI

Formulář - Posudek vedoucího experimentální bakalářské práce HUBI

Formulář - Posudek oponenta experimentální bakalářské práce HUBI

Navazující magisterské studium

Pokyny pro vypracování diplomové práce (dle nových požadavků)

MBG

Zásady pro zadávání a obhajoby diplomových závěrečných prací – MBG

Formulář - Posudek vedoucího diplomové práce MBG

Formulář (dokument) - Posudek vedoucího diplomovépráceMBG

Formulář - Posudek oponenta diplomové práce MBG

Formulář (dokument)  - Posudek oponenta diplomovépráceMBG

LGMD

Zásady pro zadávání a obhajoby diplomových závěrečných prací – LGMD

Formulář - Posudek vedoucího diplomové práce LGMD

Formulář (dokument) Posudek vedoucího diplomové práce LGMD

Formulář - Posudek oponenta diplomové práce LGMD

Formulář (dokument) - Posudek oponenta diplomové práce LGMD

HUBI

Zásady pro zadávání a obhajoby diplomových závěrečných prací – HUBI

Formulář - Posudek vedoucího diplomové práce LGMD

Formulář - Posudek oponenta diplomové práce LGMD

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info