E-publikace ke studiu

Skripta a učebnice

Praktikum z obecné genetiky

Autoři: Lízal, Pavel
Praktikum z obecné genetiky uvádí studentům uceleně na jednom místě veškeré potřebné studijní materiály, které jsou potřeba pro úspěšné zvládnutí předmětu Bi3061 Praktikum z obecné genetiky. Součástí skript jsou pdf verze prezentací, podpůrné studijní animace, odkazy na zajímavé studijní materiály na internetu, procvičovací odpovědníky a odkazováno je také do skript s procvičovacími genetickými příklady s řešením.


Zaměření a zpracování bakalářské práce

Autoři: RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Cílem e-publikace Zaměření a zpracování bakalářské práce je uvést studující do základů vědecké komunikace, které lze uplatnit při vyhledávání odborných informací v biologii a psaní odborných textů s důrazem zejména na sepsání kvalitní bakalářské práce a to jak po obsahové, tak i formální stránce. Obsahem je především teoretický souhrn rad a doporučení doplněný také přehledem nejčastějších chyb. Výukový materiál se využívá v předmětu Zaměření a zpracování bakalářské práce (Bi2401).


Praktikum z obecné genetiky – řešené příklady

Autoři: RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.; RNDr. Jana Řepková, CSc.
Publikace Praktikum z obecné genetiky – řešené příklady obsahuje vybrané příklady z genetiky, které slouží k procvičení probíraného učiva v rámci předmětu Praktikum z obecné genetiky (Bi3061). Tato elektronická interaktivní skripta umožňují studentům jednoduchou a zábavnou formou ověřit si správnost svých řešení.


Evoluční genomika

Autoři: RNDr. Eduard Kejnovský, CSc., RNDr. Roman Hobza, PhD.
Dílo se vztahuje ke vzniku života, světu molekul RNA, vzniku genetického kódu a prvním genomům, struktuře a evoluci genomů a genů, evoluci pohlavního rozmnožování. Jsou zde zmíněna vybraná díla k této problematice:Vznik života (PDF), Relikty světa RNA (PPT, PDF), Evoluce genomu (PPT, PDF), Evoluce genu (PPT,PDF), Dynamika genomu (PPT, PDF), Evoluce pohlavního rozmnožování (PPT, PDF) a RNAi (PPT, PDF). Dílo je použito v předmětu Evoluční genomika (Bi8350).


Další učební pomůcky

Fly-net

Autoři: prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc.; Mgr. Marek Stehlík
Pomůcka Fly-net seznamuje interaktivní formou se základy genetiky na pozadí historických objevů T. H. Morgana. Ten se svými spolupracovníky zavedl do genetiky modelový objekt Drosophila melanogaster. Studenti předmětu Obecná genetika (Bi3060) mohou virtuálně křížit různé mutantní drozofily a zopakovat si tak základní principy mendelovské genetiky.

Interaktivní manuály pro použití databází

Vyučující: RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. (PřF)
Typ projektu: interaktivní flashová animace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info