Oddělení genetiky a molekulární biologie (OGMB)

Oddělení genetiky a molekulární biologie je pracoviště na Ústavu experimentální biologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Navazuje na odkaz zakladatele genetiky Gregora Mendela, který základní principy genetiky postuloval právě zde v Brně.

Čím se zabýváme

Oddělení genetiky a molekulární biologie tvoří šest laboratoří, které svým výzkumem zasahují do různých oblastí genetiky a molekulární biologie.

Zajišťujeme výukubakalářském (programy Lékařská genetika a molekulární diagnostika, Experimentální a molekulární biologie), magisterském (programy Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Lékařská genetika a molekulární diagnostika, Molekulární biologie a genetika, Biologie člověka, Buněčná biologie) i doktorském (program Molekulární a buněčná biologie a genetika) stupni studia.

Vedle uvedených výukových aktivit se snažíme také o další vzdělávání pedagogů na středních školách prostřednictvím Kurzu pro středoškolské pedagogy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info