Defended final works of students

Doctoral Theses

Doctoral Theses

2024

Kovařovic, Vojtěch: Comparative genomics of clinically significant Staphylococcus species

2022

Finstrlová, Adéla: Study of interactions between phage and Staphylococcus host cells

2021

Fišarová, Lenka: Characterization of the variable part of coagulase-negative staphylococci genome
Zeman, Michal: Staphylococcal phages for application in veterinary medicine
Bárdy, Pavol: Structural studies of tailed bacteriophages and phage-based applications

2020

Vrbovská, Veronika: Molecular characterization of selected coagulase negative staphylococci and their clinical significance
Štveráková, Dana: Proteomic methods for characterization of Staphylococcus aureus bacteriophages

2017

Botka, Tibor: Complex genome analysis of unique converting bacteriophages and plasmids carrying genes for exfoliative toxin A and B in Staphylococcus aureus
Benešík, Martin: Characterization of proteins from polyvalent staphylococcal bacteriophage which are involved in lytic process of host cell

2013

Varga, Marian: Characterization of systems of generalized plasmid transduction in Staphylococcus aureus
Kuntová, Lucie: Structure and function of plasmids from clinically important Staphylococcus aureus strains

2012

Mašlaňová, Ivana: The role of bacteriophages in horizontal gene transfer in Staphylococcus aureus

2011

Rájová, Jana: The impact of lysogeny on the evolution and dynamics of Staphylococcus aureus virulent clones

2010

Holochová, Pavla: Molecular characterization of exfoliatin A-converting bacteriophage genomes

2007

Eyer, Luděk: Molecular structure of the polyvalent staphylococcal bacteriophage
Kašpárek, Petr: Molecular basis of mutations of the polyvalent staphylococcal bacteriophage 812 related to its host range

2006

Hrstka, Roman: Molecular characterization of TSST-1-positive Staphylococcus aureus strains

2004

Mannerová, Sylva: Molekulární taxonomie grampozitivních, oxidáza a kataláza pozitivních koků

2001

Štěpán, Jiří: Příprava molekulární sondy a PCR-primerů pro identifikaci kmenů Staphylococcus aureus
Švec, Pavel: Molekulární taxonomie enterokoků izolovaných z povrchových vod

2000

Pallová Petra: Molekulární charakterizace genomu fága 53

1996

Borecká, Pavla: Molekulární studie některých významných bakteriofágů druhu Staphylococcus aureus

1995

Pantůček, Roman: Molekulární identifikace koaguláza-pozitivních stafylokoků

1994

Snopková, Šárka: Příspěvek k molekulární taxonomii stafylokoků

1991

Sukumaran, Venkatachalam: An analysis of the restriction patterns of DNA of staphylophages isolated from different animals and their importance in estimating the phylogenetic relationships of staphylophages

Diploma Theses

Diploma Theses

2023

Křivák, Filip: Characterization of mechanisms leading to a synergistic therapeutic effect of phages and antibiotics against staphylococcal infections
Rovňáková, Kristína: Analysis of interactions of Staphylococcus epidermidis phages with host cells
Vinco, Adam: Interaction of pathogenicity islands with Staphylococcus epidermidis bacteriophages

2022

Břečková, Adéla: Toxin gene expression in Staphylococcus aureus during infection with therapeutical bacteriophages
Dušková, Michaela: Study of heterologous protein expression in bacteriophage genome
Ďurišová, Karin: Interaction between lytic phage of the genus Kayvirus and Staphylococcus aureus strains with different genotypes
Kučerová, Eliška: New methods for evaluating the effect of antibiotics on the growth properties of therapeutic bacteriophages
Starostka, Martin: Construction of phages with modified receptor-binding proteins

2021

Oremová, Kristína: Interactions of polyvalent phages with Staphylococcus pseudintermedius

2020

Benešová, Zuzana: Horizontální přenos genů antibiotické rezistence v rámci rodu Staphylococcus
Havránková, Jiřina: Charakterizace nového druhu stafylokokového bakteriofága čeledi Podoviridae
Holoubek, Jiří: Analýza CRISPR-Cas systémů a jejich aplikační využití v editaci genomů u Staphylococcaceae
Kaštánková, Nikola: Lyzogenní interakce a komunikace mezi vybranými fágy rodu Phietavirus infikujícími Staphylococcus aureus
Pěnčík, Ondřej: Biodiverzita bakteriální mikroflóry aktivní vrstvy permafrostu ostrova Jamese Rosse
Šáchová, Hana: Vliv bakteriálních antifágových mechanismů na změny v genomu kayvirů
Vrba, Dominik: Studium vlivu antimikrobiálních látek na frekvenci indukce profágů a exprese fágových a bakteriálních genů pomocí RT-qPCR

2019

Břenková, Barbora: Strukturní a funkční studie stafylokokového fága phi812
Franzová, Kateřina:
Produkce cytokinů v důsledku antigenních stimulů při fágové terapii
Kořená, Kristýna: Strukturní a funkční analýza CRISPR/Cas lokusu v genomu koaguláza-negativních stafylokoků

2018

Baráková, Alžběta: Analýza mechanismů zodpovědných za necitlivost kmenů Staphylococcus aureus z veterinárního prostředí k polyvalentním fágům
Hulatová, Nina: Mezidruhový přenos plazmidů mezi kmeny rodu Staphylococcus zprostředkovaný transdukcí
Kristeková, Daniela: Detekce a charakterizace ostrova patogenity s geny edinB a etd u vybraných kmenů Staphylococcus aureus
Mrkva, Ondřej: Studium interakcí mezi polyvalentním bakteriofágem a hostitelským kmenem Staphylococcus aureus
Šimečková, Hana: Editace stafylokokových genomů pomocí CRISPR / Cas systémů

2017

Běličová, Tereza: Analýza genů Staphylococcus aureus pro faktory virulence modulující intravaskulární koagulaci
Kaštilová, Zuzana: Charakterizace mobilních genetických elementů a potenciálních faktorů virulence v genomu Macrococcus sp. z humánního klinického materiálu
Kovařovic, Vojtěch: Srovnávací genomika poddruhů Staphylococcus petrasii
Polák, Patrik: Analýza mechanismů rezistence kmenů Staphylococcus aureus k polyvalentním fágům s využitím transpozonové mutageneze

2016

Bárdy, Pavol: Klonování strukturních kapsidových genů bakteriofága 812 a exprese proteinů pro 3D strukturní analýzu
Beinhauerová, Monika: Klonování a exprese strukturních genů polyvalentního stafylokokového bakteriofága
Dalihodová, Simona: Mezidruhový přenos plazmidů mezi kmeny rodu Staphylococcus izolovanými z veterinárního prostředí
Havlíčková, Pavla: Izolace a charakterizace mutant stafylokokových polyvalentních bakteriofágů
Indráková, Adéla: Role horizontálního přenosu genů v evoluci rodu Staphylococcus
Kavková, Michaela: Molekulární charakteristika multirezistentních kmenů Staphylococcus aureus ST398
Macíčková, Mirka: Charakterizace terapeutických bakteriofágů Pseudomonas aeruginosa
Vavrdová, Tereza: Molekulární a proteomická analýza lyzogenizovaných kmenů Staphylococcus aureus

2015

Fišarová, Lenka: Molekulární charakterizace plazmidů koaguláza negativních stafylokoků
Stříbná, Sabina: Transdukce DNA do recipientních kmenů rodu Staphylococcus necitlivých k lytickému účinku transdukujícího bakteriofága
Zeman, Michal: Charakterizace bakteriofágů Staphylococcus sciuri
Zouharová, Monika: Izolace a charakterizace mutant kmenů Staphylococcus aureus citlivých k polyvalentnímu fágu 812

2014

Dostál, Dominik: Variabilní genetické elementy v genomu kmenů Staphylococcus aureus tvořících trpasličí kolonie izolovaných od pacientů s chronickou infekcí
Štveráková, Dana: Analýza genotypových a fenotypových změn u lyzogenů Staphylococcus aureus
Vrána, Pavel: Příprava mutant citlivých k polyvalentnímu fágu 812 u kmenů Staphylococcus aureus pomocí transpozonové mutageneze

2013

Botka, Tibor: Molekulární charakteristika ETA-konvertujících fágů izolovaných z klinických kmenů Staphylococcus aureus
Formanová, Petra: Vliv lyzogenie na citlivost kmenů Staphylococcus aureus k polyvalentním fágům
Štreitová, Markéta: Vliv restrikčně-modifikačních systémů na rezistenci kmenů Staphylococcus aureus k polyvalentním bakteriofágům

2012

Otradovcová, Lenka: Izolace a charakterizace mutant polyvalentního stafylokokového bakteriofága účinných proti meticilin-rezistentním kmenům Staphylococcus aureus
Mikel, Pavel: Analýza genomu a charakteristika ETA bakteriofágů u toxinogenních kmenů Staphylococcus aureus

2011

Bednář, David: Srovnání struktury, exprese a aktivity produktů lytických genů polyvalentních stafylokokových bakteriofágů
Holub, Václav: Analýza bakteriální DNA přenášené transdukujícími bakteriofágy u Staphylococcus aureus
Kostýlková, Karla: Analýza plazmidu obsahujícího gen etb a studium jeho role v produkci exfoliativního toxinu B u Staphylococcus aureus

2010

Dostálová, Lucie: Charakterizace a analýza genomu meticilin-rezistentních kmenů Staphylococcus aureus
Dvořáková, Michaela: Genotypová charakterizace vybraných kmenů Staphylococcus aureus produkujících Pantonův-Valentinův leukocidin

2009

Benešík, Martin: Charakterizace proteinů polyvalentního stafylokokového bakteriofága podílejících se na lyzi hostitelské buňky
Varga, Marian: Transdukce plazmidů zprostředkovaná profágy kmenů Staphylococcus aureus

2008

Nepejchalová, Ivana: Struktura a funkce plazmidů izolovaných z meticilin-rezistentních kmenů Staphylococcus

2006

Černíková, Pavla: Molekulární charakteristika exfoliatin A-konvertujích fágů Staphylococcus aureus
Čížková, Dagmar: Molekulární typizace Staphylococcus aureus založená na detekci polymorfizmů u profágů
Kuntová, Lucie: Molekulární analýza plazmidů kmenů Staphylococcus aureus rezistentních k meticilinu
Peterková, Martina: Molekulární identifikace a charakterizace profágů u koaguláza-negativních kmenů stafylokoků
Rédová, Martina: Molekulární diagnostika Staphylococcus hominis subsp. novobiosepticus
Šponerová, Eva:Analýza výskytu a přenos genu pro enterotoxin A u druhu Staphylococcus aureus

2005

Voller, Jiří: Analýza výskytu genů pro exfoliativní toxiny A a B v genomu Staphylococcus aureus

2004

Eyer, Luděk: Analýza proteomu polyvalentního bakteriofága
Pekarová, Mária: Vliv lyzogenie na genetické vlastnosti Staphylococcus aureus
Voborníková, Marie: Molekulární epidemiologie meticilin-rezistentních kmenů Staphylococcus aureus ve FN Brno Bohunice

2003

Hradecká, Helena: Detekce a charakterizace termonukleázového genu u vybraných druhů stafylokoků
Pilousová, Lenka: Příprava univerzální sondy pro detekci profágů v kmenech Staphylococcus aureus

2002

Kvardová, Veronika: Charakterizace genomu stafylokokového bakteriofága 187 a příprava specifické sondy pro detekci profágů sérologické skupiny L v kmenech Staphylococcus aureus
Michalová, Eva: Detekce genů kódujících faktory virulence u klinicky významných stafylokoků pomocí specifických primerů a sond
Oráčová, Eva: Identifikace profágů v genomu Staphylococcus aureus pomocí multiplex PCR

2001

Hradilová, Jana: Studium genomové variability a molekulární identifikace toxin-pozitivních kmenů Staphylococcus aureus
Rybář, Roman: Genomová variabilita a typizace kmenů Staphylococcus hominis izolovaných z klinického materiálu v České republice

2000

Faitová, Jitka: Molekulární identifikace a typizace kmenů druhu Staphylococcus haemolyticus
Hobza, Roman: Studium polymorfismu genomu kmenů S. aureus pomocí PCR
Kašpárek, Petr: Chrarakterizace plazmidů kmenů druhu Staphylococcus aureus rezistentních k antibiotikům
Mbaye, Abdou Madjib: Molekulární charakterizace toxinogenních kmenů Staphylococcus aureus
Zahradníčková, Eva: Studium genomové variability kmenů Staphylococcus epidermidis rezistentních k oxacilinu

1998

Beránek, Michal: Molekulární identifikace patogenních kmenů Staphylococus aureus rezistentních k polyvalentnímu stafylokokovému fágu
Hrstka, Roman: Typizace patogenních kmenů Staphylococcus aureus s využitím metod zaměřených na studium polymorfismu genomové DNA
Klíma, Jiří: Molekulární základ mutací ovlivňujících rozmezí hostitele polyvalentního stafylokokového fága 812

1997

Borský, Marek: Klonování genů polyvalentního fága ve Staphylococcus carnosus
Bouchal, Jan: Analýza genomu polyvalentního stafylokokového fága 812
Kostečka, Arnošt: Příprava hybridizačních sond specifických pro fágy Staphylococcus aureus
Vrábelová, Slavka: Štúdium molekulárno-biologického základu necitlivosti kmeňov Staphylococcus carnosus k polyvalentnému fágu 812

1996

Beneš, Petr: Transformace protoplastů Staphylococcus carnosus
Mužík, Jan: Restrikce a modifikace u Staphylococcus carnosus ve vztahu ke stafylokokovým fágům
Ortiz de Orué Lucana, Darío: Příprava genových sond pro stanovení fylogenetických vztahů stafylokokových fágů na základě hybridizace genomové DNA

1995

Brichta, Jiří: Restrikční analýza genomu kmene Staphylococcus carnosus TM 300
Horváth, Radek: Konstrukce restrikční mapy genomu polyvalentního fága 812
Knoll, Aleš: Založení genové knihovny polyvalentního fága 812 ve Staphylococcus carnosus

1993

Borecká, Pavla: Restrikční mapa genomu stafylofága 3A
Horáková, Jana: Restrikční mapa genomu stafylofága 52
Pallová, Petra: Restrikční mapování genomu stafylofága 55

Bachelor's theses

Bachelor's theses

2023

Körnerová, Emma: Role of pseudolysogeny in phage-host interactions
Ludikovská, Simona: Pharmacokinetic and pharmacodynamic aspects affecting phage therapy and methods for their study

2022

Hes, Jakub: Genomic islands in coagulase-negative staphylococci
Kostelníková, Barbora: Bacteriophage proteome and possibilities of its use in the therapy of bacterial infections
Stodůlková, Klára: The role of small and long non-coding RNAs in the expression of prokaryotic genes in Staphylococcus aureus
Vašatová, Kateřina: Quorum sensing: its role in microbial population

2021

Křivák, Filip: Synergický efekt antibiotik a bakteriofágů v terapii bakteriálních infekcí
Sedlářová, Kateřina: Bakteriofágy a střevní mikrobiom
Vinco, Adam: Lékové formy a metodické přístupy pro studium farmakokinetiky a farmakodynamiky bakteriofágových preparátů
Vrťová, Jana: Nové možnosti editace genomů bakterií a jejich virů

2020

Břečková, Adéla: Mechanismy fágových abortivních infekcí a jejich role v bakteriální rezistenci k fágům
Dušková, Michaela: Molekulární mechanismy konjugace u grampozitivních bakterií
Kučerová, Eliška: Nové přístupy k hodnocení virulence terapeutických bakteriofágů
Rovňáková, Kristína: Viry a jejich role v evoluci organismů
Starostka, Martin: Bakteriofágy v nanotechnologiích
Šplíchal, Marek: Receptor vazebné proteiny fágů

2019

Ďurišová, Karin: Strategie úniku bakteriofágů před obrannými mechanismy hostitele

2018

Benešová, Zuzana: Koaguláza-negativní stafylokoky jako rezervoár mobilních genetických elementů s geny antibiotikové rezistence a virulence
Holoubek, Jiří: Evoluce CRISPR-Cas systémů a jejich využití v editaci bakteriálních genomů
Kaštánková, Nikola: Komunikační systémy bakteriofágů
Marciniak, Jacek: Vliv rekombinací na evoluci stafylokokových mobilních genetických elementů
Mihalková, Barbora: Interakce bakteriofágů s biofilmem
Oremová, Kristína: Molekulárně biologické aspekty bezpečnosti a účinnosti fágové terapie
Vrba, Dominik: Studium exprese hostitelských a fágových genů během fágové infekce

2017

Břenková, Barbora: Interakce bakteriálních virů s hostitelskou buňkou
Čech, Patrik: Onkolytické viry pro nádorovou terapii
Kořená, Kristýna: Gene transfer agents – fágům podobné částice přenášející genetickou informaci u bakterií

2016

Baloghová, Adriána: Role bakteriofágů ve virulenci a fitness bakterií
Daňková, Marie: Metody editace genomu bakterií a jejich aplikace
Franzová, Kateřina: Klinické a imunologické aspekty bakteriofágové terapie
Hulatová, Nina: Úloha bakteriofágů v horizontálním přenosu genů u stafylokoků
Jakubíčková, Michaela: Interakce Staphylococcus aureus s hostitelem a jejich vliv na expresi faktorů virulence
Kristeková, Daniela: Genomové ostrovy patogenity Staphylococcus aureus
Šimečková, Hana: Význam malých molekul RNA u gram-pozitivních bakterií
Uhlířová, Magdalena: Bakteriofágy včelích bakteriálních patogenů a jejich praktické využití

2015

Baráková, Alžběta: Nové strategie pro vývoj vakcín k prevenci stafylokokových infekcí
Běličová, Tereza: Nové přístupy v diagnostice a léčbě krvácivé horečky Ebola
Kovařovic, Vojtěch: Aplikace sekvenování nové generace pro fylogenetickou analýzu bakteriálních genomů a metagenomiku
Mrkva, Ondřej: Úloha horizontálního přenosu genů v krátkodobé evoluci Staphylococcus aureus
Polák, Patrik: Léčba infekčních onemocnění pomocí bakteriofágů

2014

Bárdy, Pavol: Využití geneticky modifikovaných bakteriofágů v praxi
Dalihodová, Simona: Význam horizontálního přenosu genů v evoluci patogenních bakterií
Kavková, Michaela: Multirezistentní klony Staphylococcus aureus významné v humánní i veterinární medicíně

2013

Fišarová, Lenka: Vlastnosti a klinický význam koaguláza-negativních druhů stafylokoků
Indráková, Adéla: Evoluce genetického elementu SCCmec u rodu Staphylococcus
Vavrdová, Tereza: Možnosti aplikace hmotnostní spektrometrie pro detekci bakteriálních toxinů
Zeman, Michal: Biologie a aplikace bakteriofágů druhu Pseudomonas aeruginosa

2012

Košťál, Jan: Integrázy bakteriofágů a jejich praktické využití
Macíčková, Mirka: Molekulární biologie trpasličích variant Staphylococcus aureus
Mináriková, Daniela: Molekulární charakteristika profágů a jejich role v patogenitě stafylokoků
Vrána, Pavel: Využití bakteriofágů v praxi
Zouharová, Monika: Mechanizmy rezistence bakterií k bakteriofágům

2011

Botka, Tibor: Molekulární podstata stafylokokových epidermolýz u novorozenců
Formanová, Petra: Mobilní genetické elementy bakterií a jejich význam v evoluci patogenních kmenů
Štveráková, Dana: Mobilní genetické elementy a jejich role při vzniku stafylokokových infekcí a toxikóz
Tománková Silvie: Aktuální poznatky v molekulární biologii a epidemiologii viru chřipky A
Válková, Lucie: Molekulární biologie stafylokokových bakteriofágů

2010

Dostál, Dominik: Lytické enzymy bakteriofágů a jejich praktické využití
Machát, Radek: Struktura a funkce genomu Staphylococcus aureus
Otradovcová, Lenka: Molekulární diagnostika mobilních genetických elementů u Staphylococcus aureus
Štreitová, Markéta:Terapeutické využití bakteriofágů

2009

Bednář, David: Nové možnosti fágové terapie
Kostýlková, Karla: Molekulární podstata produkce toxinů u Staphylococcus aureus

2008

Dostálová, Lucie: Současný stav v molekulární epidemiologii meticilin-rezistentních stafylokoků
Dvořáková, Michaela: Geonomové projekty v rámci rodu Staphylococcus
Holub, Václav: Horizontální přenos genů u bakterií zprostředkovaný transdukcí
Kiššová, Miroslava: Molekulárna podstata rezistencie kmeňov Staphylococcus aureus na meticilín

2007

Benešík, Martin: Molekulární biologie bakteriofágů rodu "SPO1-like viruses" z čeledi Myoviridae
Charvátová, Martina: Molekulární charakteristika toxinogenních kmenů Staphylococcus aureus rezistentních k meticilinu
Varga, Marian: Restrikčně-modifikační systémy stafylokoků

2006

Filiačová, Martina: Variabilní genomové elementy a jejich význam ve virulenci Staphylococcus aureus
Nepejchalová, Ivana: Molekulární charakterizace plazmidů kmenů Staphylococcus aureus

2005

Motlová, Jana: Role bakteriofágů v evoluci patogenních bakterií
Tanhäuserová, Veronika: Priony – nové poznatky

2004

Černíková, Pavla: Molekulární podstata rezistence ke glykopeptidům u stafylokoků
Peterková, Martina: Nové trendy v genové terapii
Kuntová, Lucie: Molekulární epidemiologie meticilin-rezistentních kmenů Staphylococcus aureus (MRSA)
Rédová, Martina: Molekulární biologie Staphylococcus hominis subsp. novobiosepticus
Šponerová, Eva: Geny virulence u bakterií Staphylococcus aureus a jejich horizontální přenos
Voller, Jiří: Molekulární biologie bakterií Staphylococcus aureus produkujících exfoliativní toxiny

2003

Čížková, Dagmar: Bakteriofágy a lyzogenie u druhu Staphylococcus aureus
Sedláčková, Michaela: Molekulární biologie a epidemiologie viru SARS
Doušková, Dagmar: Molekulární podstata interakce virů a hostitelských buněk

2002

Hemrová, Tereza: Přenosné spongiformní encefalopatie
Jeřábková, Barbora: Molekulární epidemiologie patogenních stafylokoků
Libosvárová, Michaela: Transgenní organismy pro přípravu farmak
Němcová, Vladimíra: Fágová terapie
Pirošová, Naděžda: Projekty genomu Staphylococcus aureus
Přibylová, Hana: Viry a apoptóza

2001

Šašek, František: Virus hepatitidy B - jeho role ve vzniku karcinomu jater
Zimová, Michaela: Projekt lidského genomu

2000

Šulistová, Petra: Molekulární epidemiologie toxinogenních kmenů Escherichia coli O157
Mullerová Monika: Priony - původci nemocí lidí a zvířat

1999

Černá, Monika: Co dnes víme o apoptóze
Mazura, Pavel: Internet jako zdroj informací pro molekulární biologii
Mentzlová, Dita: Nová a znovu se objevující virová onemocnění
Sedláčková, Jarmila: Molekulární typizace prokaryot

1998

Kyjovská, Zdeňka: Vývoj nových metod v diagnostice patogenních mikroorganismů

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info