Our projects

Ongoing projects

Ongoing projects

Time period Project no. Investor Topic
2021–2024 NU21J-05-00035 Ministry of Health of the CR, Czech health research council Research Programme 2020 - 2026 Synergy of lytic bacteriophages and antibiotics in the therapy of topical infections of Staphylococcus aureus
2022–2025 NU22-05-00042 Ministry of Health of the CR Research Programme 2020 - 2026, Subprogram 1 - standard Development of nanobiotechnology methods for monitoring of therapeutic staphylococcal bacteriophages in clinical samples
2022–2025 LX22NPO5103 Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Program 5.1 EXCELES, National recovery plan, financed by the EU - NextGenerationEU National Institute of Virology and Bacteriology (NIVB)
NPO logo  NIVB logo
2024 MUNI/A/1556/2023 GA MU, Support of student projects at MU, Category A – Grant projects for specific research Support for students research activities of molecular biology and genetics 12
1/2024 - 6/2026 FW10010112 Technology Agency of the Czech Republic - TREND Combined phage therapy for supporting the treatment of chronic respiratory diseases (ANTIBIOFAG)
Completed projects

Completed projects

Time period Project no. Investor Topic
1992 - 1994 Z 201/4 IGA MZ ČR Determination of pathogenic Staphylococcus aureus via mutants of its polyvalent phage
1993 - 1995 301/93/2138 GA ČR Genome mapping of pathogenic bacterial viruses with combined with capillary zone electrophoresis for the analysis of DNA restriction fragments
1993 - 1996 ERB3510 PL928514 (CIPA-CT93-0145) EU Copernicus '93 (3.RP) Determination of a chromosomal map and characterization of bacteriophages in the starter culture Staphylococcus carnosus
1993 - 1996 OK 179 MŠMT ČR PECO Determination of a chromosomal map and characterization of bacteriophages in the starter culture Staphylococcus carnosus
1994-1996 TEMPUS-PHARE S_JEP 09768-95 MŠMT ČR Harmonization of the rules of work in biology and chemistry with the rules of the European Union: The safety of work with transgenic organisms
1997 F0295/1997 FRVŠ MŠMT ČR The introduction of new numerical systems for the analysis of structures and functions of nucleic acids and proteins in the teaching of molecular biology
1997 - 1999 301/97/1192 GA ČR Molecular identification and diagnostics of staphylococci causing nosocomial infections
1999 F0446/1999 FRVŠ MŠMT ČR The introduction of modern methods of molecular diagnostics into practical teaching
1998-2000 LB98226 MŠMT ČR Building an information center for biochemical and molecular biological research
1999-2004 MSM143100008 MŠMT ČR The genomes and their functions
1999-2001 301/99/D075 GA ČR Genome-based diagnostics and typing of coagulase-negative staphylococci from human clinical specimens
2001 F0992/2001 FRVŠ MŠMT ČR Zavedení nových PCR metod do praktické výuky molekulární biologie
2001 G0565/2001 FRVŠ MŠMT ČR Molekulární diagnostika patogenních stafylokoků v diplomových pracích
2001 A0613/2001 FRVŠ MŠMT ČR Ivovace učeben pro výuku molekulární biologie a genetiky na PřF MU
2002-2004 301/02/1505 GA ČR Molecular diagnostics, epidemiology and typing of clinically important Gram-positive cocci
2002-2004 NH/73053 IGA MZ ČR Zdroje, šíření a možnosti prevence vankomycin-rezistentních enterokoků
2003-2005 203/03/0515 GA ČR Integrovaná analýza genomu a proteomu terapeuticky významných bakteriofágů kombinací elektroforézy a hmotnostní spektrometrie
2003 F0514/2003 FRVŠ MŠMT ČR Modernizace praktické výuky molekulární biologie aplikací nových metod
2005-2011 MSM0021622415 Výzkumný záměr MŠMT ČR Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
2006-2010 LSHM-CT-2006-019064 STREP 6. RP EU Functional genomic characterisation of molecular determinants for staphylococcal fitness, virulence and drug resistance (StaphDynamics)
2009-2011 310/09/0459 GA ČR Role of bacteriophages in horizontal transfer of virulence and drug resistance genes in Staphylococcus aureus
2010 A2398/2010 FRVŠ MŠMT ČR Laboratoř environmentální mikrobiologie a ekologie mikroorganismů
2010 MUNI/B/0978/2009 MU Studentská vědecká konference
2010-2012 MUNI/A/0982/2009 MU Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti molekulární biologie a genetiky
2012 MUNI/B/0799/2011 MU, Podpora studentských projektů na MU, Kategorie B The Student Scientific Conference on Biotechnology and Biomedicine 2012
2009-2012 CZ.1.07/2.2.00/07.0429 OP VK MŠMT ČR Modulární struktura studia experimentální biologie (MOSEB)
2011-2012 Inovační voucher 2011 Jihomoravské Inovační Centrum Mikrobiologická a molekulárně biologická analýza preparátu Stafal
2011-2014 CZ.1.05/4.1.00/04.0149.1 OP VK MŠMT ČR Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie (CESEB)
2012-2014 FR-TI4-417 TIP MP ČR Výzkum a vývoj fágových lytických enzymů pro terapii stafylokokových infekcí
2013 MUNI/A/0843/2012 MU Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti molekulární biologie a genetiky 1
2013-2014 CZ.1.07/2.4.00/31.0155 OP VK MŠMT ČR Partnerství a sítě pro spolupráci v experimentální biologii (PASEB)
2012-2015 CZ.1.07/2.3.00/20.0183 OP VK MŠMT ČR Centrum experimentální biomedicíny (CEB)
2011-2015 NT12395-5/2011 IGA MZ ČR, Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III (2010-2015) Molekulární průkaz a analýza invazivních kmenů small colony variants (SCV) a rezistentních kmenů S. aureus od pacientů s cystickou fibrózou
2014 MUNI/A/0910/2013 MU Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti molekulární biologie a genetiky 2
2011-2015 TA01010405/2011 TA ČR, Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA Výzkum stafylokokových bakteriofágových mutant s širokým spektrem hostitelů
2015 MUNI/A/1394/2014 MU Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti molekulární biologie a genetiky 3
2015 MUNI/C/1501/2014 MU, Podpora studentských projektů na MU, Kategorie C - Program rektora Klonování strukturních kapsidových genů bakteriofága 812 a exprese proteinů pro 3D strukturní analýzu
2016 MUNI/A/0967/2015 MU, Podpora studentských projektů na MU, Kategorie A - Grantové projekty specifického výzkumu Podpora výzkumné činnosti studentů molekulární biologie a genetiky 4
2013-2016 13-05069P GA ČR, Postdoktorandské granty Horizontální přenos stafylokokové chromozomové kazety mec (SCCmec) prostřednictvím bakteriofágů napříč kmeny rodu Staphylococcus
2017 MUNI/FR/1451/2016 Masarykova univerzita, Fond rozvoje MU Pokročilé metody editace bakteriálních genomů pro Praktikum z genového inženýrství
2017 MUNI/A/0877/2016 MU, Podpora studentských projektů na MU, Kategorie A - Grantové projekty specifického výzkumu Podpora výzkumné činnosti studentů molekulární biologie a genetiky 5
2018 MUNI/A/0824/2017 MU, Podpora studentských projektů na MU, Kategorie A - Grantové projekty specifického výzkumu Podpora výzkumné činnosti studentů molekulární biologie a genetiky 6
2015-2018 QJ1510216 Ministerstvo zemědělství ČR, Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2014 - 2018 "KUS" Fágová terapie infekcí vyvolaných Staphylococcus aureus v chovech hospodářských zvířat
2019 MUNI/A/0958/2018 GA MU, Podpora studentských projektů na MU, Kategorie A - Grantové projekty specifického výzkumu Podpora výzkumné činnosti studentů molekulární biologie a genetiky 7
2016-2019 NT16-29916A Ministry of Health of the CR, AZV - Program for the support of applied health research and development for the years 2015-2022 The use of bacteriophages in the treatment of nosocomial infections associated with multidrug resistance or biofilm formation
2020 MUNI/A/1127/2019 GA MU, Podpora studentských projektů na MU, Kategorie A - Grantové projekty specifického výzkumu Podpora výzkumné činnosti studentů molekulární biologie a genetiky 8
2019-2020 MUNI/E/0530/2019 GA MU, Support of student projects at MU, Category E – Excellent results Structure and DNA delivery mechanism of gene transfer agent
2020 MUNI/F/1530/2019 GA MU, Support of student projects at MU, Category F - International Grants Arrangements Molecular mechanisms of bacterial-induced infection and inflammation (BacMed) - Preparation of H2020 MSCA-ITN
2021 MUNI/A/1522/2020 GA MU, Podpora studentských projektů na MU, Kategorie A - Grantové projekty specifického výzkumu Podpora výzkumné činnosti studentů molekulární biologie a genetiky 9
2018-2020 18-13064S Grant agency of the CR, Standard projects Analysis of the interactions between a polyvalent therapeutic Twort-like phage and its host bacteria Staphylococcus aureus
2022 MUNI/A/1325/2021 GA MU, Support of student projects at MU, Category A – Grant projects for specific research Support of the research activities of students of molecular biology and genetics 10
2022 EMBO9572 EMBO (European Molecular Biology Organization) / Fellowships, grants and career support Interactions between therapeutic staphylococcal phages and their hosts in bacterial communities and consequences for phage-antibiotic synergy
2023 MUNI/A/1287/2022 GA MU, Support of student projects at MU, Category A – Grant projects for specific research Support of the research activities of students of molecular biology and genetics 11

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info