Naše projekty

Aktuálně řešené projekty

Aktuální projekty

Období řešení Číslo projektu Investor Název
2021–2024 NU21J-05-00035 Ministerstvo zdravotnictví ČR, Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 - 2026 - podprogram 2, juniorský - výzkumníci do 35 let Synergy of lytic bacteriophages and antibiotics in the therapy of topical infections of Staphylococcus aureus
2022–2025 NU22-05-00042 Ministerstvo zdravotnictví ČR, Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 - 2026, Subprogram 1 - standard Vývoj nových nanobiotechnologií pro sledování terapeutických bakteriofágů v klinických vzorcích
2022–2025 LX22NPO5103 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Program EXCELES, Národní plán obnovy, financováno Evropskou unií - NextGenerationEU Národní institut virologie a bakteriologie (NIVB)
NGEU logoNPO logo NPO logo   NIVB logo
2024 MUNI/A/1556/2023 GA MU, Podpora studentských projektů na MU, Kategorie A - Grantové projekty specifického výzkumu Podpora výzkumné činnosti studentů molekulární biologie a genetiky 12
1/2024 - 6/2026 FW10010112 Technologická agentura ČR - TREND Kombinovaná fágová terapie pro podporu léčby chronických respiračních onemocnění (ANTIBIOFAG)
Ukončené projekty

Ukončené projekty

Období řešení Číslo projektu Investor Název
1992 - 1994 Z 201/4 IGA MZ ČR Určení patogenního stafylokoka Staphylococcus aureus pomocí mutant jeho polyvalentního fága
1993 - 1995 301/93/2138 GA ČR Mapování genomu virů patogenních bakterií s využitím kapilární zónové elektroforézy pro analýzu restrikčních fragmentů DNA
1993 - 1996 ERB3510 PL928514 (CIPA-CT93-0145) EU Copernicus '93 (3.RP) Determination of a chromosomal map and characterization of bacteriophages in the starter culture Staphylococcus carnosus
1993 - 1996 OK 179 MŠMT ČR PECO Stanovení chromozomální mapy a charakterizace bakteriofágů u startovací kultury Staphylococcus carnosus
1994-1996 TEMPUS-PHARE S_JEP 09768-95 MŠMT ČR Harmonizace pravidel práce v biologii a chemii s pravidly Evropské unie: Bezpečnost práce s transgenními organismy
1997 F0295/1997 FRVŠ MŠMT ČR Zavedení nových numerických systémů pro analýzy struktur a funkcí nukleových kyselin a proteinů ve výuce molekulární biologie
1997 - 1999 301/97/1192 GA ČR Molekulární identifikace a diagnostika stafylokoků způsobujících nozokomiální infekce
1999 F0446/1999 FRVŠ MŠMT ČR Zavedení moderních metod molekulární diagnostiky do praktické výuky
1998-2000 LB98226 MŠMT ČR Vybudování informačního centra pro biochemický a molekulárně biologický výzkum
1999-2004 MSM143100008 MŠMT ČR Genomy a jejich funkce
1999-2001 301/99/D075 GA ČR Genotypová diagnostika a typizace klinicky významných koaguláza negativních stafylokoků
2001 F0992/2001 FRVŠ MŠMT ČR Zavedení nových PCR metod do praktické výuky molekulární biologie
2001 G0565/2001 FRVŠ MŠMT ČR Molekulární diagnostika patogenních stafylokoků v diplomových pracích
2001 A0613/2001 FRVŠ MŠMT ČR Ivovace učeben pro výuku molekulární biologie a genetiky na PřF MU
2002-2004 301/02/1505 GA ČR Molekulární diagnostika, epidemiologie a klasifikace klinicky významných grampozitivních koků
2002-2004 NH/73053 IGA MZ ČR Zdroje, šíření a možnosti prevence vankomycin-rezistentních enterokoků
2003-2005 203/03/0515 GA ČR Integrovaná analýza genomu a proteomu terapeuticky významných bakteriofágů kombinací elektroforézy a hmotnostní spektrometrie
2003 F0514/2003 FRVŠ MŠMT ČR Modernizace praktické výuky molekulární biologie aplikací nových metod
2005-2011 MSM0021622415 Výzkumný záměr MŠMT ČR Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
2006-2010 LSHM-CT-2006-019064 STREP 6. RP EU Functional genomic characterisation of molecular determinants for staphylococcal fitness, virulence and drug resistance (StaphDynamics)
2009-2011 310/09/0459 GA ČR Úloha bakteriofágů v horizontáním přenosu genů virulence a rezistence u Staphylococcus aureus
2010 A2398/2010 FRVŠ MŠMT ČR Laboratoř environmentální mikrobiologie a ekologie mikroorganismů
2010 MUNI/B/0978/2009 MU Studentská vědecká konference
2010-2012 MUNI/A/0982/2009 MU Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti molekulární biologie a genetiky
2012 MUNI/B/0799/2011 MU, Podpora studentských projektů na MU, Kategorie B The Student Scientific Conference on Biotechnology and Biomedicine 2012
2009-2012 CZ.1.07/2.2.00/07.0429 OP VK MŠMT ČR Modulární struktura studia experimentální biologie (MOSEB)
2011-2012 Inovační voucher 2011 Jihomoravské Inovační Centrum Mikrobiologická a molekulárně biologická analýza preparátu Stafal
2011-2014 CZ.1.05/4.1.00/04.0149.1 OP VK MŠMT ČR Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie (CESEB)
2012-2014 FR-TI4-417 TIP MP ČR Výzkum a vývoj fágových lytických enzymů pro terapii stafylokokových infekcí
2013 MUNI/A/0843/2012 MU Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti molekulární biologie a genetiky 1
2013-2014 CZ.1.07/2.4.00/31.0155 OP VK MŠMT ČR Partnerství a sítě pro spolupráci v experimentální biologii (PASEB)
2012-2015 CZ.1.07/2.3.00/20.0183 OP VK MŠMT ČR Centrum experimentální biomedicíny (CEB)
2011-2015 NT12395-5/2011 IGA MZ ČR, Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III (2010-2015) Molekulární průkaz a analýza invazivních kmenů small colony variants (SCV) a rezistentních kmenů S. aureus od pacientů s cystickou fibrózou
2014 MUNI/A/0910/2013 MU Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti molekulární biologie a genetiky 2
2011-2015 TA01010405/2011 TA ČR, Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA Výzkum stafylokokových bakteriofágových mutant s širokým spektrem hostitelů
2015 MUNI/A/1394/2014 MU Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti molekulární biologie a genetiky 3
2015 MUNI/C/1501/2014 MU, Podpora studentských projektů na MU, Kategorie C - Program rektora Klonování strukturních kapsidových genů bakteriofága 812 a exprese proteinů pro 3D strukturní analýzu
2016 MUNI/A/0967/2015 MU, Podpora studentských projektů na MU, Kategorie A - Grantové projekty specifického výzkumu Podpora výzkumné činnosti studentů molekulární biologie a genetiky 4
2013-2016 13-05069P GA ČR, Postdoktorandské granty Horizontální přenos stafylokokové chromozomové kazety mec (SCCmec) prostřednictvím bakteriofágů napříč kmeny rodu Staphylococcus
2017 MUNI/FR/1451/2016 Masarykova univerzita, Fond rozvoje MU Pokročilé metody editace bakteriálních genomů pro Praktikum z genového inženýrství
2017 MUNI/A/0877/2016 MU, Podpora studentských projektů na MU, Kategorie A - Grantové projekty specifického výzkumu Podpora výzkumné činnosti studentů molekulární biologie a genetiky 5
2018 MUNI/A/0824/2017 MU, Podpora studentských projektů na MU, Kategorie A - Grantové projekty specifického výzkumu Podpora výzkumné činnosti studentů molekulární biologie a genetiky 6
2015-2018 QJ1510216 Ministerstvo zemědělství ČR, Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2014 - 2018 "KUS" Fágová terapie infekcí vyvolaných Staphylococcus aureus v chovech hospodářských zvířat
2019 MUNI/A/0958/2018 GA MU, Podpora studentských projektů na MU, Kategorie A - Grantové projekty specifického výzkumu Podpora výzkumné činnosti studentů molekulární biologie a genetiky 7
2016–2019 NT16-29916A Ministerstvo zdravotnictví ČR, AZV - Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015-2022 Využití bakteriofágů v léčbě nozokomiálních infekcí spojených s multirezistencí či tvorbou biofilmu
2020 MUNI/A/1127/2019 GA MU, Podpora studentských projektů na MU, Kategorie A - Grantové projekty specifického výzkumu Podpora výzkumné činnosti studentů molekulární biologie a genetiky 8
2019-2020 MUNI/E/0530/2019 GA MU, Podpora studentských projektů na MU, Kategorie E - GPPV - Podpora zvýšení kvality vynikajících výsledků Structure and DNA delivery mechanism of gene transfer agent
2020 MUNI/F/1530/2019 GA MU, Podpora studentských projektů na MU, Kategorie F – podpora přípravy mezinárodních grantů Molecular mechanisms of bacterial-induced infection and inflammation (BacMed) - Preparation of H2020 MSCA-ITN
2021 MUNI/A/1522/2020 GA MU, Podpora studentských projektů na MU, Kategorie A - Grantové projekty specifického výzkumu Podpora výzkumné činnosti studentů molekulární biologie a genetiky 9
2018–2020 18-13064S Grantová agentura ČR, Standardní projekty Analýza interakcí mezi polyvalentním terapeutickým fágem druhu Twort-like a jeho hostitelem Staphylococcus aureus
2022 MUNI/A/1325/2021 GA MU, Podpora studentských projektů na MU, Kategorie A - Grantové projekty specifického výzkumu Podpora výzkumné činnosti studentů molekulární biologie a genetiky 10
2022 EMBO9572 EMBO (European Molecular Biology Organization) / Fellowships, grants and career support Interactions between therapeutic staphylococcal phages and their hosts in bacterial communities and consequences for phage-antibiotic synergy
2023 MUNI/A/1287/2022 GA MU, Podpora studentských projektů na MU, Kategorie A - Grantové projekty specifického výzkumu Podpora výzkumné činnosti studentů molekulární biologie a genetiky 11

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info