Program laboratorního semináře (Bi7891) na pracovišti LMDM

1. 3.

Alžběta Kalová - Obhajoba doktorské disertační práce Mobilně vázaná rezistence ke kolistinu u gramnegativních bakterií: zdroje a diverzita

10:00

B11-306, Doktorský seminář UEB II, Obhajoba doktorské disertační práce v programu Molekulární a buněčná biologie a genetika

4. 3.

Exploring phage K protein interactions with its host Staphylococcus aureus

Liudmyla Troianovska, 30 min

18. 3.

Citlivost multirezistentních Pseudomonas aeruginosa k fágům z českých odpadních vod

Marie Komárková, 30 min

25. 3.

Srovnávací genomika klinicky významných druhů rodu Staphylococcus, příprava k obhajobě

Vojtěch Kovařovic, 20 min

5. 4.

Vojtěch Kovařovic - obhajoba doktorské disertační práce Srovnávací genomika klinicky významných druhů rodu Staphylococcus

10:00

B11-306, Doktorský seminář UEB II, Obhajoba doktorské disertační práce v programu Molekulární a buněčná biologie a genetika

8. 4.

Zpráva o koncepci diplomových prací, design, cíle, hypotézy, metody řešení

Anna Punčochářová, Olena Hryhorieva, Viktoriia Kabina, 15 min

15. 4.

Synergie stafylokokových kayvirů a podovirů s antibiotiky

Eliška Kučerová, 30 min

22. 4.

Zpráva o průběhu řešení diplomových prací

Barbora Kostelníková, Jakub Hes, 20 min každý

29. 4.

Prezentace výsledků diplomových prací, příprava k obhajobě

Klára Stodůlková, Jana Vrťová, 10 min

6. 5.

Pokrok v přípravě geneticky modifikovaných bakteriofágů: využití biosenzorů

Hana Šimečková, 30 min

13. 5.

Prezentace výsledků bakalářských prací, příprava k obhajobě

Tomáš Holuša, Petr Jelínek, Michaela Navrátilová, Alexandra Egorova, 10 min každý

Minulé akce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info