Laboratoř molekulární diagnostiky mikroorganismů

Laboratoř molekulární diagnostiky mikroorganismů je jednou ze šesti laboratoří začleněných do Oddělení genetiky a molekulární biologie Ústavu experimentální biologie PřF MU.

Zabýváme se výzkumem

Naše výzkumné projekty jsou zaměřeny na molekulární diagnostiku a genomiku patogenních a klinicky významných bakteriálních kmenů druhů rodu Staphylococcus a studium molekulární biologie bakteriofágů. Cílem projektů je vývoj nových diagnostických metod pro molekulární epidemiologii a taxonomii, studium interakcí bakteriofág-hostitel, studium horizontálního přenosu bakteriálních genů prostřednictvím bakteriofágů a charakterizace polyvalentních stafylokokových bakteriofágů s potencionálním využitím ve fágové terapii.

Naše výzkumné projekty

Zajišťujeme teoretickou i praktickou výuku

V laboratoři se koná pravidelná teoretická i praktická výuka molekulární biologie prokaryot, virů, metod molekulární biologie, bioinformatiky a genového inženýrství studentů Přírodovědecké fakulty MU v Brně v rámci akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských programů. Laboratoř je školícím pracovištěm doktorského studia v oborech Molekulární a buněčná biologie a genetika a Mikrobiologie.

Stáhnout informační leták

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info