Spolupráce

Naše spolupráce jsou zaměřeny na aplikovaný výzkum bakteriofágů využitelných pro fágovou terapii, která se stává perspektivní alternativou léčby, vzhledem ke stále narůstající rezistenci k antibiotikům u patogenů způsobujících závažná onemocnění. V minulosti jsme se ve spolupráci s farmaceutickými firmami podíleli na řešení projektů zaměřených na přípravu a inovaci fágových preparátů pro léčbu stafylokokových infekcí. Věnujeme se také využití fágových lytických enzymů připravovaných metodami genového inženýrství jako účinných enzybiotik.

Dosavadní zkušenosti a současná činnost
  • Příprava polyvalentních stafylokokových fágů s širším rozmezím hostitele
  • Inovace fágového preparátu Stafal® pro léčbu stafylokokových infekcí
  • Vývoj diagnostické soupravy pro identifikaci stafylokokových bakteriofágů
  • Návrh genových konstruktů a vektorů pro expresi rekombinantních fágových enzybiotik
  • Náš tým je zapojen do aktivit mezinárodní epertní skupiny Expert Round Table on Acceptance and Re-implementation of Bacteriophage Therapy
Co nabízíme v oblasti výzkumu a vývoje
  • Poradenská činnost při posouzení bezpečnosti fágů pro přípravu léčebných preparátů
  • Analýza genomu fágů a jejich propagačních kmenů
  • Testování lytických účinků fágů na bakteriální kmeny
  • Diagnostika a typizace klinicky významných druhů stafylokoků
Dlouhodobě spolupracujeme s pracovišti a firmami v ČR i zahraničí

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info